Vytlačiť

Izometrické cvičenie je kúra, ktorá pomáha dosiahnuť fantastické výsledky pri problémoch pokožky a pri svalovej ochabnutosti.

Len pri 20 minútach liečby, dva alebo trikrát týždenne je možné zlepšiť pružnosť a pevnosť svalov o 100%.

Funkcia Isogei je elektronické  ošetrovanie problémov krásy, ktoré vykonáva vynikajúce izometrické cvičenie na tvári i celom tele: bez námahy dosiahnete okamžité a viditeľné výsledky.

Izometrická kontrakcia je napínanie svalov bez zmeny dĺžky svalu. Pre tento druh kontrakcie je potrebné veľké úsilie, ale z fyzikálneho hľadiska to nie je “práca”.

“Práca”znamená pohyb, a teda spotrebovanie energie; izometrické cvičenie zapája do činnosti jednotlivé svaly, stimulujúc tak takmer všetky vlákna a tým zlepšuje ich pružnosť bez námahy.

 

Každý sval sa skladá zo zväzkov vlákien, ktoré reagujú na nervovú stimuláciu:

  1. Skracujú sa, keď dvíhame napríklad ruku alebo nohu - toto sa nazýva KONCENTRICKÁ práca svalov.
  2. Vrátia sa do pokojovej polohy, keď ruka pomaly klesá - nazýva sa to EXCENTRICKÁ práca svalov.
  3. Svaly sa nestiahnu ani neuvoľnia, ale zostávajú v rovnakej dĺžke. Je to STATICKÁ alebo IZOMETRICKÁ svalová aktivita.

Striedaním koncentrických a excentrických pohybov vykonávame izotonické cvičenie, ktoré stimuluje približne 50% svalových vlákien.

Toto izometrické cvičenie (samotný názov znamená “rovnaká dĺžka”) stimuluje 100% svalových vlákien.

Funkcia Isogei len v 6 sekundách účinnej stimulácie spôsobí dokonalé napätie v svalových zväzkoch, čím im  prinavráti pružnosť a pevnosť bez vášho úsilia.

Môžete ošetrovať ktorýkoľvek sval so známkami ochabnutosti.

 Dobré a rýchle výsledky sa dosahujú  v prípade:

  • ochabnutia poprsia
  • ochabnutia stehenných svalov
  • ochabnutia sedacích svalov
  • ochabnutia brucha
  • ochabnutia ramien
  • ochabnutia chrbtových svalov.

 

Už od prvého zákroku je možné vidieť okamžitú reakciu a zlepšenie kvality tkanív.

Všetky svaly sú stimulované jemným izometrickým cvičením, ktoré dvíhaním tkaniva spevňuje a upravuje črty tváre. Vďaka svalovej stimulácii sa zlepšuje krvný obeh a okysličovanie, urýchľujúc tak obnovu buniek a čistenie pokožky, ktorá sa stáva jasnejšou a kompaktnejšou.

 Zariadenie môžeme nastaviť na nepretržité alebo impulzové izometrické kontrakcie, tak, aby sa kúra i jej výsledky prispôsobili potrebám používateľa.

 Okrem toho je možné si zvoliť dĺžku stimulácie, počet stimulácií aj ich intenzitu, frekvenciu a tiež konkrétne svaly, ktoré chceme ošetrovať.

Športovci používajú zariadenie na spevnenie svalstva, predovšetkým v prípade súťaží či tréningov.

Funkcia Isogei je avantgardné zariadenie na ošetrovanie a formovanie ktoréhokoľvek svalu s evidentnými výsledkami, získavajúcimi vysoký zárobok a prestíž.

Facebook

You are here:   HomePostavaISOGEI